BIOPSJA TROFOBLASTU

BIOPSJA TROFOBLASTU

Badanie nazywane jest również: BIOPSJA KOSMÓWKOWA

TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA
Badanie polega na wykonaniu nakłucia igłą przez powłoki brzuszne kobiety ciężarnej w okolicę trofoblastu i pobraniu przez zassanie fragmentu jego tkanki. Uzyskany materiał biologiczny poddawany jest badaniom genetycznym (patrz dodatkowo "Badanie cytogenetyczne" w rozdziale "Badania laboratoryjne").
CZEMU SŁUŻY BADANIE?
Biopsja kosmówkowa służy do wykonania badań chromosomalnych komórek kosmówki.
WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

Prenatalna diagnostyka genetyczna

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza

BADANIA POPRZEDZAJĄCE
Badanie położnicze i ultrasonograficzne.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA
Opróżnienie pęcherza moczowego.

Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym
OPIS BADANIA
Kobieta ciężarna kładzie się na fotelu ginekologicznym lub łóżku porodowym. Do badania wykorzystuje się sterylne narzędzia. Po odkażeniu skóry brzucha kobiety ciężarnej w miejscu wkłucia, badający wprowadza igłę biopsyjną przez powłoki brzuszne w okolicę trofoblastu. Czynność tę wykonuje się, kontrolując obraz ultrasonograficzny (biopsja celowana). Następnie badający, używając igły lub cienkiego cewnika osadzonego na strzykawce wywołuje niewielkie podciśnienie, zasysając fragmenty kosmków trofoblastu. Pobrany w ten sposób materiał biologiczny jest przekazywany do laboratorium celem dokonania analizy cytogenetycznej. W miejscu nakłucia nakładany jest jałowy opatrunek.

Wynik badania przekazywany jest w formie opisu.
CZAS
Badanie trwa kilka minut
INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE
Przed badaniem

  • Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna).
  • W czasie badania
  • Wszelkie nagłe dolegliwości (np. ból).

JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?
Należy pozostać pod obserwacją lekarską do kilku godzin.

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU
Praktycznie brak powikłań.

www.haluksy.biz www.wiekannmanschnellabnehmen.eu www.celulit.com.pl